Grupne izložbe

1940. Sarajevo, Izložba Josifa Levija – Monsina i trojice mladih
1946. Sarajevo, III izložba ULUBiH-a
1948. Beograd, Izložba studenata Akademije likovnih umetnosti
1949. Ljubljana, Zagreb, Beograd, I izložba Saveza likovnih umetnika FNRJ
1950. Beograd, IX izložba ULUS-a
1950. Beograd, X izložba ULUS-a
1950. Beograd, Izložba grafike, crteža i akvarela ULUS-a
1951. Beograd, Izložba grupe „Samostalni“
1952. Beograd, Izložba grupe „Samostalni“
1953. Sarajevo, Izložba 15 slikara i vajara
1953. Beograd, Izložba grupe „Samostalni“
1953. Sarajevo, XXII izložba ULUBiH-a
1954. Zagreb, Ljubljana, Maribor, izložba grupe „Samostalni“
1954. Dubrovnik, III izložba slikarstva i vajarstva Saveza likovin umjetnika Jugoslavije
1954. Sarajevo, XIV izložba ULUBiH-a
1954. Sarajevo, XV izložba ULUBiH-a
1955. Sarajevo, Izložba grupe „Sarajevo 55“
1955. XVI izložba ULUBiH-a
1955. Beograd, I izložba ULUBiH-a u Beogradu
1956. Zagreb i Ljubljana, Izložba ULUBiH-a
1965. Sarajevo, Izložba Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije (povodom IV kongresa SLUJ-a)
1956. Dubrovnik, Savremeno slikarstvo Jugoslavije (AICA)
1956. Beč, Izložba jugoslovenske umetničke grupe iz BiH
1956. Salzburg, Međunarodna izložba portreta
1956. Sarajevo, Izložba Saveza likovnih umetnika Jugoslavije
1956. Split, Izložba ULUBiH-a
1956. Sarajevo, Izložba ULUBiH-a
1957. Dubrovnik, Savremena jugoslovenska umetnost
1957. Beograd, Savremeno jugoslovensko slikarstvo i vajarstvo
1957. Beograd, XXV izložba ULUBiH-a
1957. Beograd, Izložba „Grupa 57“
1957/58. Oslo i Trondhajm, Norveška, Jugoslovenska izložba
1958. Bratislava, Jugoslovensla izložba – mlađa generacija
1958. Tuzla, Izložba ULUBiH-a
1958. New York, Međunarosni festival umetnosti
1959. Mexico, Izložba jugoslovenske savremene umetnosti
1959. Beograd, Izložba ULUBiH-a
1960. Varšava, Izložba umjetnika BiH
1960. Sarajevo, Izložba ULUBiH-a
1961. Beograd, I trijenale jugoslovenske likovne umetnosti
1961. Beograd, 32 dela jugoslovenskog slikarstva iz zbirke Moderne galerije
1961. Sarajevo, Izložba ULUBiH-a
1962. Čačak, II memorijal „Nadežda Petrović“
1962. Sarajevo, Izložba ULUBiH-a
1963. Sarajevo, „Kako su se sami naslikali“
1963. Sarajevo, Izložba ULUBiH-a
1963. Subotica, Izložba ULUBiH-a
1963. Konjic, Mostar, Izložba ULUBiH-a
1963. Ečka-Zrenjanin, VIII izložba Umetničke kolonije
1964. Beograd, II trijenale jugoslovenske likovne umetnosti
1964. Beograd, Izložba ULUS-a „Čovek i zemlja“ – „Svetovi mašte“
1965. Beograd, Izložba italijanskih i jugoslovenskih slikara
1965. Subotica, IV likovni susreti
1965. Beograd, Izložba ULUS-a
1965. Ečka-Zrenjanin, X izložba Umetničke kolonije
1966. Beograd, NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije
1966. Čačak, IV memorijal „Nadežda Petrović“
1967. Beograd, III trijenale jugoslovenske likovne umetnosti
1967. Ljubljana, Split, NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije
1967. Split, NOB u delima likovnih umetnika
1968. Beograd, IX Oktobarski salon
1968. Zadar, Plavi salon
1968. Pohod slikara u Bosansku krajinu
1968. Čačak, II aukcija slika
1969. Subotica, VIII Likovni susreti
1969. Zagreb, Izložba SLUJ-a (povodom VIII Kongresa SLUJ-a)
1969. Beograd, Izložba ULUS-a ’69 – Revolucija
1969. Beograd, Izložba SLUJ-a
1969. Beograd, X Oktobarski salon
1970. Zadar, VI Plavi salon
1970. Beograd, Izložba ULUS-a, crteži i sitna plastika, Zagreb
1970. Izložba Saveza likovnih umetnika Jugoslavije
1970. Ečka-Zrenjanin, Slika Umetničke kolonije Ečka
1970. Beograd, Pedeseta izložba ULUS-a
1970. Cagnes sur Mer, Francuska, II Međunarodni festival slikarstva
1971. Beograd, Izložba ULUS-a
1971. Beograd, III izložba NOB-a u delima likovnih umetnika
1971. Lazarevac, Izložba likovnih umetnika Beograda
1972. VII Memorijal „Nadežda Petrović“
1972. Beograd, 53. ULUS-ova jesenja izložba
1972/73. Subotica, IX Likovni susret
1973. Rim, Italija, Izložba jugoslovenskih slikara
1973. Zenica, Aprilski susreti ’73
1973. Ada, Savremeno slikarstvo
1974. Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Mostar, Čapljina, Izložbsa „10 godina umjetničke kolonije Počitelj“
1974. Beograd, Izložba ULUS-a – Crtež i stina plastika
1974. Košice, ČSR, II Mađunarodno bijenale
1974. Zadar, VIII Plavi salon
1974/75. Sarajevo, Beograd, Dubrovnik, Umjetnost Bosne i Hercegovine 1945-1974.
1975. Tuzla, III izložba jugoslovenskog portreta
1975. Cetinje, IX Likovni salon „13. Novembar“
1975. Beograd, „Beograd inspiracija likovnih umetnika“
1975. Sarajevo, Sarajevo u djelima likovnih umjetnika
1975. Beograd, VI izložba SLUJ-a
1975/76. Beograd, Trideset godina ULUS-a
1976. Brčko, Izložba učesnika I radne akcije
1976. Tuzla, Izložba 88 portreta – Šestoaprilske nagrade
1976. Sarajevo, Izložba dobitnika Šestoaprilske nagrade
1976. Zagreb, NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije
1976. Košice ,ČSR, III Međunarodno bijenale BAL BY 76
1976. Sarajevo, Stalna postavka 76
1977. Beograd, Zagreb, Sarajevo, Aktuelnosti u srpskoj likovnoj umetnosti 1972-1977.
1977. Beograd, Izložba povodom 40 godina Akademije likovnih umetnosti u Beogradu
1977. Subotica, XV Likovni susreti – Počitelj
1977. Beograd, „Beograd inspiracija slikara“
1977. Sarajevo, Revolucija u djelima likovnih umjetnika BiH
1977/78. Split, Beograd, Likovni umetnici na krstarenju brodom „Galeb“
1978. Sombor, VI trijenale savremenog jugoslovenskog crteža
1978. Beograd, Umetnost u revoluciji 1941-1945.
1978. Beograd, XIX Oktobarski salon
1979. Tuzla, IV izložba jugoslovenskog portreta
1979. Sombor, XIX Likovna jesen
1979. Beograd, Izložba otkupa Narodnog muzeja
1979. Sofija, Bugarska, III Trijenale realističkog slikarstva
1979. Novi Sad, 68 portreta Galerije jugoslovenskog portreta Tuzla
1979. Beograd, Kvadrijenale portreta u Tuzli 1979.
1980. Tuzla, Novi Sad, Jugoslovenski pozorišni portret
1979. Beograd, Jugoslovensko slikarstvo šeste decenije
1908. Beograd, „Beograd inspiracija likovnih umetnika“
1980. Rumunija, Izložba jugoslovenskih umetnika
1980. Sarajevo, 90 portreta Galerije jugoslovenskog portreta Tuzla
1981. Berlin, Istočna Nemačka, Jugoslovensko slikarstvo 1950-1965.
1983. Tuzla, V izložba jugoslovenskog portreta
1983. Dubrava-Brčko, Stalna postvaka Franjevačkog samostana
1983. Muenchen, Nemačka, Izložba jugoslovenskog portreta
1983. Damask, Aman, Izložba savremenog slrpskog crteža
1983. Sarajevo, XV Oktobarski dani kulture
1983. Gospić, XVIII Lički likovni anale
1985. Sarajevo, Likovni umjetnici dobitnici Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva 1956-1984.
1985. Sarajevo i Beograd, Retrospektivna izložba slika
1985. Beograd, Likovna hronika ULUS-a 1973/83.
1985. JAT DC 10 nad Atlantikom, VII JAT-ova aukcija slika
1990. Sarajevo, Izložba radova nastavnika i saradnika ALU u Sarajevu
1990. Beograd, TV u ateljeu
1993. Beograd, Ilustracija – slikarska vizija
1993. Kragujevac, Izložba Likovna galerija Kragujevac
2007. Podgorica, Centar za savremenu umjetnost
2007. Nikšić, Centar za kulturu – Muzej

*Izlagao je na svim izložbama ULUBiH-a od 1953-1962. kao i na mnogim redovnim izložbama ULUS-a od 1963.